Drukuj
Kategoria: Zamówienia Publiczne
Odsłony: 598

Przetarg nieograniczony na zadanie: Modernizacja drogi gminnej Michałówka-Wolica Druga od km 1+090,00 do km 1+375,00

Ogłoszenie o przetargu: Modernizacja drogi Michałówka (plik w formacie .doc)

SIWZ Modernizacja drogi Michalowka (plik w formacie .doc)

Załączniki do SIWZ Modernizacja drogi Michałówka (plik w formacie .doc)

Przedmiar robót (plik w formacie .xls)

Formularz kosztorysu ofertowego do wypełnienia (plik w formacie .xls)