Drukuj
Kategoria: Zamówienia Publiczne
Odsłony: 863

Przetarg nieograniczony na zadanie: Wykonanie napowietrznej linii oświetlenia drogowego, wydzielonego w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze

Ogłoszenie o przetargu oświetlenie (plik w formacie .pdf)

SIWZ oświetlenie (plik w formacie .pdf)

Załączniki do SIWZ (plik w formacie .pdf)

Przedmiar robót (plik w formacie .pdf

Projekt budowlany (plik w formacie .pdf)

Załączniki graficzne

Zał nr 1 (plik w formacie .pdf)

Zał nr 2 (plik w formacie pdf)