Drukuj
Kategoria: Zamówienia Publiczne
Odsłony: 552

Przetarg nieograniczony na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wierzchowiskach Drugich

Ogłoszenie o przetargu termomodernizacja (plik w formacie .pdf)

SIWZ termomodernizacja (plik w formacie .pdf)

Załączniki do SIWZ termomodernizacja (plik w formacie .pdf)

Przedmiar robót 1 (plik w formacie .pdf)

Przedmiar robót 2 (plik w formacie .pdf)

Projekt Budowlany (plik w formacie. pdf)

STWIOR (plik w formacie .pdf)

Rys. 1 (plik w formacie .pdf)

Rys. 2 (plik w formacie .pdf)

Rys. 3 (plik w formacie .pdf)

Rys. 4 (plik w formacie .pdf)

Rys. 5 (plik w formacie .pdf)

Rys. 6 (plik w formacie .pdf)

Rys. 7 (plik w formacie .pdf)

Rys. 8 (plik w formacie .pdf)

Rys. 9 (plik w formacie .pdf)

Rys. 10 (plik w formacie .pdf)

Rys. 11 (plik w formacie .pdf)

Rys. 12 (plik w formacie .pdf)