Drukuj
Kategoria: Zamówienia Publiczne
Odsłony: 641

Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 108739L w miejscowości Kolonia Zamek w lokalizacji 0+000,00 - 1+960,00 o długości 1,960 km

Ogłoszenie o zamówieniu droga Kol. Zamek (plik w formacie .pdf)

SIWZ droga Kol. Zamek (plik w formacie .pdf)

Załączniki do SIWZ (plik w formacie .pdf)

Przedmiar robót (plik w formacie .xls)

Kosztorys ofertowy (plik w formacie .xls)

Dokumentacja techniczna (plik w formacie .pdf)

Załącznik graficzny 1 (plik w formacie .pdf)

Załącznik graficzny 2 (plik w formacie .pdf)

Załącznik graficzny 3 (plik w formacie .pdf)

Tabela wyrównań (plik w formacie .xls)

Tabela zjazdów (plik w formacie .xls)