Drukuj
Kategoria: Zamówienia Publiczne
Odsłony: 690

Przetarg nieograniczony na zadanie: Modernizacja drogi gminnej Michałówka - Wolica Druga od km 1+595,00 do km 1+980,00 o długości 0,385 km

Ogłoszenie o przetargu modernizacja drogi Michałówka (plik w formacie .pdf)

SIWZ modernizacja drogi Michałówka (plik w formacie .pdf)

Załączniki do SIWZ (plik w formacie .pdf)

Przedmiar robót (plik w formacie .pdf)

Formularz kosztorysu ofertowego (plik w formacie .pdf)

Dokumentacja techniczna cz. opisowa (plik w formacie .pdf)

Specyfikacja techniczna nawierzchnia (plik w formacie .pdf)

Specyfikacja techniczna podbudowa i odsączanie (plik w formacie .pdf)

Dokumentacja cz. rysunkowa (plik w formacie .pdf)