Drukuj
Kategoria: Zamówienia Publiczne
Odsłony: 592

Przetarg nieograniczony na zadanie: Remont i adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską oraz remont garaży w miejscowości Stojeszyn Pierwszy

Ogłoszenie o przetargu remiza Stojeszyn (plik w formacie .pdf)

SIWZ remiza Stojeszyn (plik w formacie .pdf)

Załączniki do SIWZ (plik w formacie .pdf)

Przedmiar robót świetlica (plik w formacie .pdf)

Przedmiar robót garaże (plik w formacie .pdf)

Formularz kosztorysu ofertowego świetlica (plik w formacie .pdf)

Formularz kosztorysu ofertowego garaże (plik w formacie .pdf)