Drukuj
Kategoria: Zamówienia Publiczne
Odsłony: 568

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont i adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską oraz remont garaży w miejscowości Stojeszyn Pierwszy

Treść zawiadomienia (plik w formacie .pdf)