Drukuj
Kategoria: Zamówienia Publiczne
Odsłony: 514

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Adaptacja budynku remizy OSP w Wolicy Drugiej na potrzeby społeczności lokalnej poprzez utworzenie Wiejskiego Domu Ludowego

Treść zawiadomienia (plik w formacie .pdf)