Drukuj
Kategoria: Zamówienia Publiczne
Odsłony: 766

Pzetarg nieograniczony na zadanie: Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 109066L Wierzchowiska - Antolin w m-ści Wierzchowiska Drugie na długości 0,250 km

Ogłoszenie o przetargu wąwóz Wska -Antolin (plik w formacie .pdf)

SIWZ wąwóz Wska-Antolin (plik w formacie .pdf)

Załączniki do SIWZ wąwóz Wska-Antolin (plik w formacie .pdf)

Dokumentacja projektowa cz. 1(plik w formacie .pdf)

Dokumentacja projektowa cz. 2 (plik w formacie .pdf)

Przedmiar robót (plik w formacie .pdf)

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (plik w formacie .pdf)

Przekrój nr 1 (plik w formacie .pdf)

Projekt zagospodarowania terenu (plik w formacie .pdf)

Rysunek płyta betonowa (plik w formacie .pdf)

Mapa orientacyjna (plik w formacie .pdf)

Mapa zlewni (plik w formacie .pdf)

Formularz kosztorysu ofertowego (plik w formacie .pdf)