Drukuj
Kategoria: Zamówienia Publiczne
Odsłony: 643

Przetarg nieograniczony na zadanie: Termomodernizacja budynku SPZOZ w Modliborzycach

Ogłoszenie przetarg termo osr mce (plik w formacie .pdf)

SIWZ termomodernizacja osrodek mce (plik w formacie .pdf)

Załączniki do SIWZ (plik w formacie .pdf)

Dokumentacja projektowa ściany i dach::

Przedmiar robót (plik w formacie .pdf)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (plik w formacie .pdf)

Projekt budowlany (plik w formacie .pdf)

Rys. 1 (plik w formacie .pdf)

Rys. 2 (plik w formacie .pdf)

Rys. 3 (plik w formacie .pdf)

Rys. 4 (plik w formacie .pdf)

Rys. 5 (plik w formacie .pdf)

Rys. 6 (plik w formacie .pdf)

Rys. 7 (plik w formacie .pdf)

Dokumentacja projektowa modernizacja c.o.:

Przedmiar robót (plik w formacie .pdf)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (plik w formacie .pdf)

Projekt budowlany (plik w formacie .pdf)

Rys. 1 (plik w formacie .pdf)

Rys. 2 (plik w formacie .pdf)

Rys. 3 (plik w formacie .pdf)

Rys. 4 (plik w formacie .pdf)

Rys. 5 (plik w formacie .pdf)

Rys. 6 (plik w formacie .pdf)