Drukuj
Kategoria: Zamówienia Publiczne
Odsłony: 771

Zmiana ogłoszenia oraz zmiana treści siwz na zadanie: Remont drogi leśnej Brzeziny-Stojeszyn nr 108732L w km rob. 0+000 - 1+240

Zmiana ogłoszenia (plik w formacie .pdf)

Zmiana treści SIWZ (plik w formacie .pdf)

Zmienione załączniki do SIWZ (plik w formacie .pdf)

STWiOR (plik w formacie .pdf)

Formularz kosztorysu ofertowego (plik w formacie .pdf)