Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie:"Zakup wraz z dostawą kruszywa drogowego do remontów dróg gminnych na terenie Gminy Modliborzyce w roku 2013"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf