Drukuj
Kategoria: Zamówienia Publiczne
Odsłony: 1208

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 108744L od km 0+000 do km 0+300 w miejscowości Dąbie

Ogłoszenie o przetargu wawóz Dąbie .pdf

SIWZ wąwóz Dąbie.pdf

Załączniki do SIWZ wawóz Dąbie.pdf

Przedmiar robót.pdf

Dokumentacja projektowa cz.1.pdf

Dokumentacja projektowa cz.2.pdf

Rys techniczny 1.pdf

Rys. techniczny 2.pdf

Rys, techniczny 3.pdf

Rys. techniczny 4.pdf

Rys. techniczny 5.pdf

Rys. techniczny 6.pdf

STWiOR.pdf

Formularz kosztorysu ofertowego.pdf