Drukuj
Kategoria: Zamówienia Publiczne
Odsłony: 1171

Przetarg nieograniczony na zadanie: Zagospodarowanie terenu przy Lokalnym Centrum Kultury w Wierzchowiskach Pierwszych oraz zakup wyposażenia

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ zagospodarowanie.pdf

Załączniki do SIWZ (zał. nr 1-8) .pdf

Przedmiar robót (zał nr 9a).pdf

Przedmiar robót (zał nr 9b).pdf

Przedmiar robót (zał nr 9c).pdf

Zestawienie elementów wyposażenia (zał. nr 10a).pdf

Zestawienie elementów wyposażenia (zał. nr 10b).pdf

Zestawienie elementów wyposażenia (zał. nr 10c).pdf

Projekt budowlano-wykonawczy.(zał nr 11a).pdf

Projekt budowlano-wykonawczy (zał. nr 11b).pdf

STWiORB zagospodarowanie (zał. nr 12a).pdf

STWiORB garaż (zał nr 12b).pdf

STWiORB kuchnia (zał. nr 12c).pdf

Rysunek techniczny.(zał 13a).pdf

Rysunek techniczny.(zał 13b).pdf

Rysunek techniczny.(zał 13c).pdf

Rysunek techniczny.(zał 13d).pdf

Rysunek techniczny.(zał 13e).pdf

Rysunek techniczny.(zał 13f).pdf

Rysunek techniczny.(zał 13g).pdf

Rysunek techniczny (zał. nr 13h).pdf

Rysunek techniczny.(zał 13i).pdf

Rysunek techniczny.(zał 13j).pdf

Rysunek techniczny.(zał 13k).pdf

Rysunek techniczny.(zał 13l).pdf