Drukuj
Kategoria: Zamówienia Publiczne
Odsłony: 802

Przetarg nieograniczony na zadanie: Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2804L Modliborzyce - Wierzchowiska ? Pasieka - Błażek od km 5+710 do km 6+709

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ droga powiatowa Wierzchowiska.pdf

Załączniki do SIWZ (zał. nr 1-8).pdf

Przedmiar robót (zał. nr 9).pdf

Projekt budowlano wykonawczy (zał. nr 10a).pdf

Projekt budowlano wykonawczy (zał. nr 10b).pdf

STWiORB droga (zał. nr 11).pdf

Tabela wyrównania profilu (zał. nr 12a).pdf

Tabela wyrównania profilu (zał. nr 12b).pdf

Rys. techniczny (zał. nr 13a).jpg

Rys. techniczny (zał. nr 13b).jpg

Rys. techniczny (zał. nr 13c).pdf

Rys. techniczny (zał. nr 13d).pdf

Rys. techniczny (zał. nr 13e).pdf

Rys. techniczny (zał. nr 13f).pdf