Drukuj
Kategoria: Zamówienia Publiczne
Odsłony: 1092

Przetarg nieograniczony na zadanie: Odbudowa drogi gminnej nr 108732L w miejscowości Majdan (Kornelówka) do km 0+000,00 do km 0+426,00

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ droga Majdan (Kornelówka).pdf

Załączniki do SIWZ (zał. nr 1-8).pdf

Przedmiar robót (zał. nr 9).pdf

Dokumentacja techniczna (zał. nr 10).pdf

STWiORB droga (zał. nr 11).pdf

Plan sytuacyjny (zał. nr 12).pdf