Drukuj
Kategoria: Zamówienia Publiczne
Odsłony: 641

Przetarg nieograniczony na zadanie: Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 108740L od km 3+565 do km 3+945 w msc. Wierzchowiska Pierwsze

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ wawóz W-ska I.pdf

Załączniki do SIWZ (zał. nr1-8).pdf

Przedmiar robót (zał. nr 9).pdf

Projekt budowlany (zał. nr 10a).pdf

Projekt budowlany (zał. nr 10b).pdf

STWiORB wąwóz (zał. nr 11).pdf

Rys. techniczny (zał nr 12a).pdf

Rys. techniczny (zał. nr 12b).pdf

Rys. techniczny (zał. nr 12c).pdf