Drukuj
Kategoria: Zamówienia Publiczne
Odsłony: 792

Przetarg nieograniczony na zadanie: Odbudowa drogi dojazdowej w m-ści Bilsko na dł. 385 m na dz. nr ewid. 249 w km rob. 0+000 do km 0+385

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ droga Bilsko.pdf

Załączniki do SIWZ (zał. nr 1-8).pdf

Przedmiar robót (zał. nr 9).pdf

Projekt budowlany (zał nr 10a).pdf

Projekt budowlany (zał nr 10b).pdf

STWiORB droga (zał. nr 11).pdf

Projekt zagospodarowania terenu (zał. nr 12).pdf

Rys. techniczny (zał nr 13a).pdf

Rys. techniczny (zał nr 13b).pdf

Rys. techniczny (zał nr 13c).pdf