Drukuj
Kategoria: Zamówienia Publiczne
Odsłony: 972

Przetarg nieograniczony na zadanie: Rewitalizacja skweru Jana Pawła II w Modliborzycach

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ Skwer.pdf

Załączniki do SIWZ (zał. nr 1-8) .pdf

Przedmiar robót (zał. nr 9a).pdf

Przedmiar robót (zał. nr 9b).pdf

Przedmiar robót (zał. nr 9c).pdf

Przedmiar robót (zał. nr 9d).pdf

Projekt budowlany (zał. nr 10a).pdf

Projekt budowlany (zał. nr 10b).pdf

Projekt budowlany (zał. nr 10c).pdf

Projekt budowlany (zał. nr 10d).pdf

Projekt budowlany (zał. nr 10e).pdf

STWiORB (zał. nr 11a).pdf

STWiORB (zał. nr 11b).pdf

STWiORB (zał. nr 11c).pdf

STWiORB (zał. nr 11d).pdf

Rys. techniczny (zał. nr 12a).jpg

Rys. techniczny (zał. nr 12b).jpg

Rys. techniczny (zał. nr 12c).pdf

Rys. techniczny. (zał. nr 12d).pdf

Rys. techniczny. (zał. nr 12e).pdf

Rys. techniczny. (zał. nr 12f).pdf

Rys. techniczny. (zał. nr 12g).pdf

Rys. techniczny. (zał. nr 12h).pdf

Rys. techniczny (zał. nr 12i).pdf

Rys. techniczny (zał. nr 12j).pdf

Rys. techniczny (zał. nr 12k).pdf

Rys. techniczny (zał. nr 12l).pdf

Rys. techniczny (zał. nr 12m).pdf