Drukuj
Kategoria: Zamówienia Publiczne
Odsłony: 717

Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego, wydzielonego (z latarniami) w miejscowości Brzeziny

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ oświetlenie.pdf

Załączniki do SIWZ (zał. nr 1-8) .pdf

Przedmiar robót (zał. nr 9).pdf

Projekt budowlano- wykonawczy (zał nr 10).pdf

STWiORB droga (zał. nr 11).pdf

Rys. techniczny. (zał. nr 12a).pdf

Rys. techniczny. (zał. nr 12b).pdf

Rys. techniczny. (zał. nr 12c).pdf

Rys. techniczny. (zał. nr 12d).pdf

Rys. techniczny. (zał. nr 12e).pdf