Drukuj
Kategoria: Zamówienia Publiczne
Odsłony: 733

Wyjaśnienia treści SIWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zadanie: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Modliborzyce

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ (zapytania i odpowiedzi).pdf

Formularz oferty (zał. nr 1 do wyjaśnień SIWZ).pdf

Wykaz zobowiązań (zał. nr 2 do wyjaśnień SIWZ).pdf

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu (zał. nr 3 do wyjaśnień SIWZ).pdf

Wykaz zadań inwestycyjnych (zał. nr 4 do wyjaśnień SIWZ).pdf

Wykaz umów dotacji (zał. nr 5 do wyjaśnień SIWZ).pdf