Wyjaśnienia treści SIWZ na zadanie:Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Stojeszyn Pierwszy i Stojeszyn Drugi

Wyjaśnienia treści SIWZ (pytania i odpowiedzi) .pdf