Drukuj
Kategoria: Zamówienia Publiczne
Odsłony: 704

Przetarg nieograniczony na zadanie: Modernizacja ulicy Ogrodowej w miejscowości Modliborzyce od km 0+000,00 do km 0+881,60 o długości 881,60 m

Ogłoszenie przetargu ulica Ogrodowa (plik w formacie .pdf)

SIWZ ulica Ogrodowa (plik w formacie .pdf)

Załączniki do SIWZ ulica Ogrodowa (plik w formacie .pdf)

Odcinek Pierwszy

Przedmiar robót 1 (plik w formacie .xls)

Dokumentacja techniczna (plik w formacie .pdf)

Załącznik graficzny (plik w formacie .pdf)

Odcinek drugi

Przedmiar robót 2 (plik w formacie .xls)

Specyfikacje techniczne (plik w formacie .pdf)

Opis techniczny (plik w formacie .pdf)

Zał. graficzny 1 (plik w formacie .pdf)

Zał. graficzny 2 (plik w formacie .pdf)

Zał. graficzny 3 (plik w formacie .pdf)

Zał. graficzny 4 (plik w formacie .pdf)

Zał. graficzny 5 (plik w formacie .pdf)

Zał. graficzny 6 (plik w formacie .pdf)

Zał. graficzny 7 (plik w formacie .pdf)