Drukuj
Kategoria: Zamówienia Publiczne
Odsłony: 717

Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa drogi gminnej nr 108726L Wierzchowiska Pierwsze ? Wolica Pierwsza od km 1+740,00 do km 2+304,40

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ droga Wolica.pdf

Załączniki do SIIWZ (zał. nr 1-8).pdf

Przedmiar robót (zał. nr 9).pdf

Projekt budowlano wykonawczy (zał. nr 10a).pdf

Projekt budowlano wykonawczy (zał. nr 10b).pdf

STWiORB droga (zał. nr 11).pdf

Tabela mas ziemnych (zał. nr 12).pdf

Rys. techniczny (zał. nr 13a).jpg

Rys. techniczny (zał. nr 13b).jpg

Rys. techniczny (zał. nr 13c).pdf

Rys. techniczny (zał. nr 13d).pdf

Rys. techniczny (zał. nr 13e).pdf

Rys. techniczny (zał. nr 13f).pdf

Rys. techniczny (zał. nr 13g).pdf

Rys. techniczny (zał. nr 13h).pdf

Rys. techniczny (zał. nr 13i).pdf

Rys. techniczny (zał. nr 13j).pdf

Rys. techniczny (zał. nr 13k).pdf

Rys. techniczny (zał. nr 13l).pdf

Rys. techniczny (zał. nr 13m).pdf

Rys. techniczny (zał. nr 13n).pdf

Rys. techniczny (zał. nr 13o).pdf