Miejscowość Modliborzyce jest zwodociągowana w 100 %. Telefonizacją objęto wszystkich mieszkańców miejscowości. 75 % gospodarstw domowych posiada przyłącza kanalizacyjne. Ta inwestycja jest prowadzona etapami od kilku lat. Przyłącza gazowe wykonane zostały do wszystkich gospodarstw domowych na terenie Modliborzyc. Stan ulic nie jest zadowalający, brak chodników i zła nawierzchnia, lub całkowity jej brak utrudniają poruszanie się po nich.

 

V kadencja 2006-2010

Realizacja zadań:

DROGOWNICTWO

- wybudowano część drogi powiatowej Modliborzyce ? Błażek,

- wykonano przystanek w Modliborzycach,

- dokonano modernizacji drogi Wolica Pierwsza,

- pomoc przy budowie parkingu przy kościele w Wierzchowiskach Pierwszych,

- wyremontowano drogi ? Michałówka-Przymiarki, Michałówka-Wojciechów, Wierzchowiska Pierwsze-
za stawem, Wierzchowiska Drugie-Antolin, Wierzchowiska Drugie-Andrzejów, Wolica Kolonia, Modliborzyce-Majdan, Dąbie- Dąbros, Majdan-Świnki- Gwizdów, przysiółek Dąbrowa,

- zabezpieczono dno wąwozu drogi gminnej dojazdowej do kompleksu pól Skała,

- zmodernizowano drogę gminną w Stojeszynie Drugim ? Grabczycha,

- odbudowano drogę w Stojeszynie Pierwszym i Drugim,

- wykonano cząstkowe remonty dróg w Kolonii Zamek, Wolicy Pierwszej oraz ulic w Modliborzycach,

- wybudowano chodnik przy drodze powiatowej w Kolonii Zamek,

- wybudowano drogę Stojeszyn Pierwszy-Kąty, Wierzchowiska Drugie-Malinnik,

- wykonano nawierzchnię drogi Lute Doły,

- wykonano remont drogi leśnej Stojeszyn Drugi ? Gwizdów,

- przebudowano drogę powiatową Stojeszyn Drugi-Zarajec i w miejscowości Bilsko, dokonano remontu drogi powiatowej Wierzchowiska Pierwsze -Antolin,

- wybudowano parking obok budynku urzędu gminy,

- pomoc przy wykonaniu parkingu przy kościele w Modliborzycach,

- wykonano przystanki w Michałówce i Zarajcu,

- zamontowano i pomalowano bariery przy drogach gminnych,

- odtworzono szatę roślinną w rynku w Modliborzycach,

 

REMONTY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Ilość dzieci:

LO - 87

Gimnazja - 240

Szkoły podstawowe - 411

Przedszkola - 165

- wykonano modernizację kuchni i stołówki w Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego
w Wierzchowiskach Drugich,

- zmieniono pokrycie dachowe na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolicy Pierwszej,

- przebudowano dach na części budynku Zespołu Szkół w Modliborzycach,

- wykonano termomodernizację budynku szkolnego w Stojeszynie Pierwszym,

- wyremontowano punkt wydawania posiłków w Zespole Szkół w Modliborzycach,

- wyposażono w niezbędny sprzęt stołówki szkolne,

 

BUDOWA I REMONTY OBIEKTÓW SPORTOWYCH

- wyremontowano salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalnym w Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego
w Wierzchowiskach Drugich i w Zespole Szkół w Modliborzycach,

- wybudowano boisko Orlik 2012 w Wierzchowiskach Drugich,

- wybudowano kompleks sportowo-rekreacyjny w miejscowości Stojeszyn Pierwszy,

- wybudowano wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół w Modliborzycach,

- wyremontowano salę gimnastyczną w Zespole Szkół w Modliborzycach,

- zakończono pierwszy etap budowy boisk sportowych w Modliborzycach,

 

JEDNOSTKI OSP

- wyremontowano strażnicę OSP w Modliborzycach, Lutem, zakończono budowę strażnicy OSP w Wolicy Drugiej ? stan surowy,

- zakupiono samochód bojowy dla OSP Wierzchowiska Drugie, Lute, Modliborzyce,

- wyremontowano remizę OSP w Dąbiu, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową,

- wyremontowano strażnicę OSP w Wierzchowiskach Drugich ?dokonano wymiany konstrukcji dachowej
i pokrycia dachowego, wykonano termomodernizację budynku i remont wewnątrz budynku,

 

OŚWIETLENIE

- wykonano oświetlenie uliczne Antolin, Węgliska i Wolica Pierwsza, Pasieka, Lute, Stojeszyn Pierwszy i Drugi, Gwizdów, Wierzchowiska Pierwsze,

- wykonano oświetlenie rynku w Modliborzycach,

- zakupiono lampy energooszczędne do oświetlenia ulicznego,

 

POMNIKI, GROBOWNICTWO

- wykonano obelisk pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego i dokonano wymiany płyt postumentu istniejącego pomnika w Modliborzycach,

- wykonano tablice z nazwiskami osób zamordowanych w czasie II wojny światowej,

- wykonano dwa pomniki na cmentarzu parafialnym w Wierzchowiskach Pierwszych, pierwszy poświęcony poległym w czasie I wojny światowej i drugi poświęcony żołnierzom poległym w czasie II wojny światowej,

 

KANALIZACJA

- wybudowano oczyszczalnię ścieków dla Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego i dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzchowiskach Drugich,

- zakończono budowę kanalizacji w Modliborzycach,

- rozpoczęto budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Wierzchowiskach Pierwszych i Drugich, Antolinie, Pasiece i Węgliskach,

 

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

- wybudowano świetlicę socjoterapeutyczną w Modliborzycach,

- wykonano remont dachu i termomodernizację budynku urzędu gminy,

- wyremontowano budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach,

 

W trakcie kadencji:

- 31.08.2008 r. zorganizowano dożynki powiatowe w rynku w Modliborzycach,

- 11.11.2008r. odsłonięto odrestaurowany obelisk Marszałka Józefa Piłsudskiego w rynku w Modliborzycach

- 08.09.2009r. dokonano odsłonięcia tablic upamiętniających poległych i zamordowanych przez okupanta niemieckiego w czasie II wojny światowej na terenie gminy Modliborzyce,

- od 01.09.2009r. obniżono stopień organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolicy Pierwszej do klas I-III wraz z oddziałem zerowym,

- podjęto uchwałę o nadaniu Honorowego Obywatelstwa Gminy Modliborzyce i 8 maja 2010r. nadano Honorowe Obywatelstwo Gminy Modliborzyce Arcybiskupowi Stanisławowi Wielgusowi,

- 27 maja 2010r. zorganizowano uroczystą sesję Rady Gminy Modliborzyce podsumowującą okres 20 lat samorządności gminy,

- w 2009 i 2010 roku poświęcono dwa pomniki na cmentarzu parafialnym w Wierzchowiskach Pierwszych ? pierwszy ? upamiętniający poległych w czasie I wojny światowej, drugi upamiętniający żołnierzy poległych podczas II wojny światowej,

 

WYDATKI INWESTYCYJNE I STAN KREDYTÓW

W kadencji 2002-2006 na inwestycje wydano 13.881 tys. zł.

w tym 5.181 tys. zł. dotacji

W kadencji 2006-2010 wydatki inwestycyjne wyniosły 19.710.485 zł. w tym 9.720.218 zł. dotacji

Stan kredytów na koniec kadencji 2002-2006 - 1.531 tys. zł.

Stan kredytów na koniec kadencji 2006-2010 - 893 tys. zł.