STRUKTURA URZĘDU MIEJSKIEGO W MODLIBORZYCACH

 Stanowisko, zakres załatwianych spraw
Nr pokoju
 Imię i Nazwisko
 Nr telefonu
 Nr wew.

PIĘTRO

 Burmistrz Modliborzyc

 Witold Kowalik
15 8715 - 079 łączy sekretariat
Sekretarz Gminy
17Marzena Dolecka-Jocek
15 8715 - 079 łączy sekretariat

REFERAT DS. INWESTYCJI

Kierownik17Marzena Dolecka - Jocek 15 8715 - 079łączy sekretariat
Inwestycje
4
Wioletta Środek
15 8715 - 079
1
Gospodarka Odpadami Komunalnymi4Agnieszka Wachulak15 8715 - 0791
Czyste Powietrze4Agnieszka Walczak15 8715 - 0791
Gospodarka Ziemią, Nieruchomościami i Mieniem
6Karolina Chorębała, Aleksandra Dziewa 15 8715 - 0796
Ochrona Środowiska, Gospodarka Przestrzenna i Rolnictwo
6 Dariusz Gózt
 15 8715 - 079 6
Zamówienia publiczne7Marta Krasowska-Głowala, Edyta Biżek15 8715 - 0798

REFERAT ORGANIZACYJNY

Działalność Gospodarcza,

Obsługa Rady Miejskiej, Kadry

16
Emilia Smyl15 8715 - 0794
Informatyk
10
Daniel Ożóg
 15 8715 - 079  łączy sekretariat
Sekretariat
2Joanna Śliwa  15 8715 - 079
Radca Prawny
3 Dominika Pruszkowska
15 8715 - 079
 łączy sekretariat

REFERAT FINANSOWY

Skarbnik Gminy13Barbara Jarosz15 8715 - 079 łączy sekretariat
Księgowość Budżetowa
14
Renata Dolecka, Magdalena Lisowska, Iwona Wieleba
15 8715 - 079
2
Podatki
11 Bożena Wielgus, Marta Ożóg, Jolanta Miś
15 8715 - 079
5

PARTER

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik3Marcin Kowalski15 8715 - 0797
Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste
1
Barbara Jaskowiak
15 8715 - 079
3

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBRONNOŚCI, OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Obrona Cywilna
3Damian Piotrowski 15 8715 - 079
7

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

p.o. Kierownika8Edyta Hajzer-Tes15 8715 - 108 
Asystent Rodziny
9 15 8715 - 108 
Pracownicy Socjalni10

Iwona Kucia, Małgorzata Krasowska

15 8715 - 108

15 8717 - 155

Pracownicy Socjalni
11Dorota Gąska, Bożena Nosal
15 8715 - 108  
Opiekunki Środowiskowe
11 15 8715 - 108  

Świadczenia rodzinne,

Fundusz alimentacyjny,

Dodatek mieszkaniowy

12Justyna Pietroń 15 8715 - 108  

Świadczenia wychowawcze

1215 8715 - 108  

Administrator

13Monika Czuba15 8715 - 108  

Główny księgowy

14Agnieszka Kołtyś15 8715 - 108  

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

p.o. Kierownika16 Przemysław Kutyła661 965 676
Księgowość
16
Barbara Rawska
15 8717 - 107
Dział rozliczeń
16Przemysław Kutyła
15 8717 - 107
Konserwator wodociągu
Wiesław Szabat781 010 450
Konserwator wodociąguTomasz Grzyb
783 700 443WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

 Imię i Nazwisko
 Stanowisko Numer telefonu
 Andrzej Rząd
 Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach
15 8715 - 021
Przemysław Kutyła 
p.o. Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Modliborzycach
15 8717 - 107
Edyta Hajzer-Tes
p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach
15 8715 - 108
 Piotr Jaskowski
Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich
15 8716 - 104
 Anna Gąska 
Dyrektor Zespołu Szkół w Modliborzycach
15 8715 - 084
 Małgorzata Wisińska
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Stojeszynie Pierwszym
15 8715 - 091
 Robert Biały
Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Modliborzycach
15 8715 - 780
Marta Frączek
Dyrektor Biblioteki u Kazimierza w Modliborzycach
15 8715 - 103
 Elżbieta Krzysztoń
Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Modliborzycach
15 8715 - 026