STRUKTURA URZĘDU MIEJSKIEGO W MODLIBORZYCACH

 Stanowisko, zakres załatwianych spraw
Nr pokoju
 Imię i Nazwisko
 Nr telefonu
 Nr wew.

PIĘTRO

 Burmistrz Modliborzyc

 Witold Kowalik
15 8715 - 031
 31
Sekretarz Gminy
17Marzena Dolecka-Jocek
15 8717 - 150 
 50

REFERAT DS. INWESTYCJI

Kierownik17Marzena Dolecka - Jocek 15 8717 - 150 50
Inwestycje
4
Wioletta Środek
15 8717 - 104
14
Gospodarka Odpadami Komunalnymi4Agnieszka Wachulak15 8717 - 10414
Gospodarka Ziemią, Nieruchomościami i Mieniem
6 Marianna Łukasik
15 8717 - 15151
Ochrona Środowiska, Gospodarka Przestrzenna i Rolnictwo
6 Dariusz Gózt
 15 8717 - 151 51

REFERAT ORGANIZACYJNY

Kierownik,

Działalność Gospodarcza,

Obsługa Rady Miejskiej

16
Irena Błojda15 8717 - 140 40
Informatyk
11
Daniel Ożóg
 15 8420 - 344  
Sekretariat
2 Elżbieta Siatka
15 8715 - 079
79
Radca Prawny
3 Dominika Pruszkowska
15 8715 - 079
79

REFERAT FINANSOWY

Skarbnik Gminy13Barbara Świątek15 8717 - 10515
Księgowość Budżetowa
14
Renata Dolecka, Magdalena Lisowska
15 8717 - 105
15
Podatki
12 Bożena Wielgus, Marta Śwircz
15 8717 - 152
52

PARTER

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik3Marcin Kowalski15 8717 - 15353
Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste
1
Barbara Jaskowiak
15 8717 - 106
16

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBRONNOŚCI, OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Obrona Cywilna
3Damian Piotrowski 15 8717 - 153
53

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik8Bożena Skowrońska15 8715 - 108 
Asystent Rodziny
9 15 8715 - 108 
Pracownicy Socjalni10

Iwona Kucia, Edyta Hajzer-Tes

15 8715 - 108

15 8717 - 155

 
Pracownicy Socjalni
11Dorota Gąska, Bożena Nosal
15 8715 - 108  
Opiekunki Środowiskowe
11 15 8715 - 108  

Świadczenia rodzinne,

Fundusz alimentacyjny,

Dodatek mieszkaniowy

12Justyna Pietroń 15 8715 - 108  

Świadczenia wychowawcze

12Anna Sajdak15 8715 - 108  

Administrator

13Monika Czuba15 8715 - 108  

Główny księgowy

14Agnieszka Kołtyś15 8715 - 108  

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Kierownik16Grzegorz Kwaśnik661 965 676 
Księgowość
16
Barbara Rawska
15 8717 - 107
17
Dział rozliczeń
16Przemysław Kutyła
15 8717 - 107
17
Konserwator wodociągu
 Wiesław Szabat781 010 450
 
Konserwator wodociągu Tomasz Grzyb
783 700 443
 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

 Imię i Nazwisko
 Stanowisko Numer telefonu
 Andrzej Rząd
 Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach
15 8715 - 021
 Grzegorz Kwaśnik
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Modliborzycach
15 8717 - 107
 Bożena Skowrońska
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach
15 8715 - 108
 Teresa Szostek
Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich
15 8716 - 104
 Wiesław Dyjach 
Dyrektor Zespołu Szkół w Modliborzycach
15 8715 - 084
 Małgorzata Wisińska
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Stojeszynie Pierwszym
15 8715 - 091
 Robert Biały
Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Modliborzycach
15 8715 - 780
 Zenobia Trójczak
Dyrektor Biblioteki "U Kazimierza" w Modliborzycach
15 8715 - 103
 Elżbieta Krzysztoń
Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Modliborzycach
15 8715 - 026