OBLODZENIE

senior+

Kierownik Dziennego Domu „SENIOR+” w Modliborzycach serdecznie zaprasza mieszkańców z terenu Gminy Modliborzyce, nieaktywnych zawodowo, którzy ukończyli 60 rok życia do udziału w zajęciach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

OBLODZENIE

GOPS

Burmistrz Modliborzyc informuje, że wnioski składane przez mieszkańców Gminy Modliborzyce o przyznanie dodatków osłonowych przysługujących na podstawie Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r.(Dz. U. z 2022 r. poz. 1) nie będą przyjmowane w okresie od 25.01.2022 r. do 31.01.2022 r. przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach.

FDPA

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XIV edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość".

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

ZUS

Do ZUS można już złożyć wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy i świadczenie wychowawcze.
Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje rodzinny kapitał opiekuńczy. Przejął też obsługę wniosków o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500 plus.

Dzień Babci i Dzień Dziadka

       Dziś obchodzimy Dzień Babci, a jutro Dzień Dziadka. Z tej okazji wszystkim Babciom i Dziadkom składamy najlepsze życzenia.

silny wiatr

um

Urząd Miejski w Modliborzycach informuje, iż w dniach od 01 do 28 lutego 2022 r będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na rok 2022. Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego oraz wniosek o zwrot podatku akcyzowego znajdują się w załączniku.

RCKIK

Krew to lek, którego nie można niczym zastąpić, ani sztucznie wyprodukować. Dzielenie się krwią, to dzielenie się darem życia. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie udostępnia harmonogram stałych akcji terenowego poboru krwi 

KAS

Informuję, że w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 19.00 pracownicy urzędów skarbowych będą udzielać informacji o nowych rozwiązaniach podatkowych zawartych w Polskim Ładzie.

Pamiętaj, złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków

         Od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*. Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu miejskiego.