GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach informuje, że w dniu 03.12.2021 r. o godz. 13:00 zakończył nabór osób do projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV z powodu wyczerpania limitu miejsc.

ZONE

W dniu 1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2127).

gops

Z uwagi na zbliżający się okres zimowy oraz obowiązujący stan epidemiczny spowodowany wirusem COVID-19, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach apeluje do mieszkańców gminy Modliborzyce o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby
w podeszłym wieku, samotne, chore, niepełnosprawne, bezdomne, a także inne, które z uwagi na trudną sytuację życiową mogą być narażone na niebezpieczeństwa związane z pandemią oraz niskimi temperaturami.

Nie klikaj w przesyłane linki! Z tej metody korzystają oszuści

        Kilku mieszkańców naszego regionu straciło pieniądze po tym jak "weszli" w przesłany do nich link za pośrednictwem komunikatora WhatsApp. Oferowali sprzedaż  na portalach ogłoszeniowym różnych przedmiotów. Za pośrednictwem komunikatora kontaktowały się z nimi osoby zainteresowane zakupem. Przesyłali sprzedającym link. Ci klikali w link i podawali dane do bankowości elektronicznej.

GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje mieszkańców Gminy Modliborzyce, że istnieje możliwość skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Sesja Rady Miejskiej

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2020 r, poz. 713 z późn. zm) oraz  § 18 uchwały Nr LII/289/2018 Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Modliborzyce (Dz. Urzęd. Woj. Lub. z 2018r., poz. 5923) zwołuję  XXV nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach, która odbędzie się 30 listopada 2021 roku (wtorek) o godz. 8.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Modliborzycach.

LUW

Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego w sprawie wprowadzenia środków zmniejszających ryzyko wystąpienia grypy ptaków i wzmocnienia środków bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwach utrzymujących drób na terenie powiatów bialskiego, chełmskiego, janowskiego, krasnostawskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego, ryckiego, świdnickiego, włodawskiego i zamojskiego

GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach ogłasza nabór uczestników do programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV.

V Charytatywny Bieg Mikołajkowy

        Już ponad 120 osób zgłosiło chęć udziału w V Charytatywnym Biegu Mikołajkowym w Modliborzycach. Wydarzenie odbędzie się 5 grudnia 2021 r. (niedziela).

TERENOWA AKCJA ODDAWANIA KRWII

Kolejna terenowa akcja poboru krwi w Modliborzycach.
Zapraszamy 26.11.2021 (piątek), parking przed posterunkiem policji, ul. Piłsudskiego 58A (AMBULANS), rejestracja w godz. 8.30-12.00!

21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego  życzenia władz samorządowych

       Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony jest 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z 29 listopada 1990 roku.

WODY POLSKIE

INFORMACJA
o wszczęciu postępowania ws. pozwolenia wodnoprawnego