Zdecydowanie najważniejszym zabytkiem w Modliborzycach jest kościół parafialny pod wezwaniem św. Stanisława biskupa i męczennika. Jego budowa trwała od 1644 do 1664 roku.W pobliżu niego znajduje się dzwonnica pochodząca z 1775 roku.

Następnym zabytkiem jest Synagoga wybudowana w okolicach 1760 roku która została zdewastowana podczas II wojny światowej, a następnie odrestaurowana w latach 1957- 1965. Obecnie pełni ona funkcję Gminnego Ośrodka Kultury (w skrócie GOK).

W centrum Modliborzyc mieści się rynek opatrzony w narożnie wychodzące z niego dróżki. Pozostały również budynki stare murowane i drewnianych domów zbudowanych ok. XX w. z kolei przy drodze do Godziszowa na Kolonii Zamek mieści się zespół dworski. Wokoło niego rozciąga się park.