Od 1 października 2020 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Modliborzyce, każdy mieszkaniec ma obowiązek segregacji odpadów komunalnych.

Kontrolę prawidłowości segregacji prowadzić będą pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, na właściciela nieruchomości nałożona zostanie kara w wysokości 90,00 zł od jednego mieszkańca.
Poniżej przedstawiamy zasady prawidłowej segregacji odpadów.

Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych w roku 2020 / 2021 na terenie gminy Modliborzyce

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi