Na terenie gminy działają:

Gminny Klub Sportowy w Modliborzycach prowadzi swoją działalność w 6 sekcjach sportowych i jest organizatorem wielu imprez sportowych.

Uczniowski Klub Sportowy "Fenix" posiada osobowość prawną i jest zarejestrowany w Urzędzie Kultury, Sportu i Turystyki
w Warszawie. Skupia chłopców i dziewczęta w dwóch sekcjach sportowych: piłka siatkowa i judo.