Wzory dokumentów, formularze oraz wnioski

 

Burmistrz Modliborzyc przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu 
a w każdy wtorek w godzinach 16:50 – 17:20

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 

 Załóż jednoosobową działalność gospodarczą
Tabela kodów PKD
Zakładanie firmy przez telefon.pdf

wpis, zmiana we wpisie, informacja o zawieszeniu działalności, informacja o wznowieniu i wykreślenie wpisu w Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej

Wniosek_CEIDG.pdf Wpis do ewidencji działalności gospodarczej.doc

 

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

Deklaracja.pdf

 

PODATKI

Rozłożenie podatku na raty

formularz os. fiz.pdf de minimis.xlsx
Rozłożenie podatku na raty.docx Oświadczenie os. fiz.pdf


Umorzenie zaległości podatkowych

Formularz os. fiz.pdf De minimis.xlsx
Umorzenie zaległości.docx Oświadczenie os. fiz.pdf


Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Wniosek o niezaleganiu.docx Zaświadczenie stan zaległości.docx


Zaświadczenie o stanie majątkowym

Wniosek o wydanie zaświadczenia.pdf Zaświadczenie o figurowaniu w rejestrze.docx


Zaświadczenie o figurowaniu w rejestrze podatkowym

Wniosek.pdf

 Deklaracje i informacje podatkowe
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GOSPODAROWANIE MIENIEM GMINNYM

 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja o ustalenie lokalizacji celu publicznego.doc


Decyzja o ustalenie warunków zabudowy

Warunki zabudowy.doc Wniosek.doc


Opiniowanie lokalizacji ogrodzeń posesji położonych przy drogach gminnych i innych miejscach publicznych

Opiniowanie lokalizacji ogrodzeń.pdf


Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

Oświadczenie.doc Wniosek.doc 


 

EWIDENCJA LUDNOŚCI

    Dowód osobisty    

 Dowód osobisty - informacja o dokumencie
 Sprawdź swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych
 Sprawdź, czy Twój dowód osobisty jest gotowy
 Sprawdź, czy dowód jest unieważniony
 Uzyskaj dowód osobisty
 Uzyskaj dowód osobisty dla dziecka
 Zgłoś utratę albo uszkodzenie dowodu osobistego 

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego (platforma ePUAP)

 

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (platforma ePUAP)

 

wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek.pdf

    Meldunek    

 Obowiązek meldunkowy
 Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące
 Wymeldowanie z pobytu stałego
 Wymeldowanie z pobytu czasowego
 Obowiązek meldunkowy cudzoziemców
 Zameldowanie na pobyt stały (dla cudzoziemców)
 Zameldowanie na pobyt czasowy (dla cudzoziemców)

 

KARTA DUŻEJ RODZINY

 

 Uzyskaj Kartę Dużej Rodziny

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (platforma ePUAP)

 

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika