VI kadencja 2011-2014
Realizacja zadań:
 
I. DROGOWNICTWO
 
Rok 2011
- odbudowano drogę gminną w miejscowości Kolonia Zamek (1,960km)
- odbudowano ulicę Ogrodową w msc. Modliborzyce (0,881 km)
- zabezpieczono dno wąwozu lessowego w Wierzchowiskach Drugich (0,600km)
- zabezpieczono dno wąwozu drogi gminnej w msc. Lute (0,400 km)
- zmodernizowano drogę gminną w msc. Michałówka-Przymiarki (0,375km)
- odbudowano dywanik asfaltowy na ul. Janówek, część ul. Sadowej, łącznik ul. Gołębiej, wjazd do strażnicy OSP Dąbie oraz drogę przy Kościele w Modliborzycach
- wyremontowano drogę powiatową Modliborzyce - Błażek w msc. Pasieka (1,35km)

- wyremontowano drogę powiatową Stojeszyn- Zarajec w msc. Felinów (0,330km)

 

Rok 2012

- wyremontowano drogę gminną w miejscowości Dąbie (1,538km)
- zabezpieczono dno wąwozu lessowego w ciągu drogowym drogi gminnej Wierzchowiska -Antolin w msc. Wierzchowiska Drugie (0,250km)
- zabezpieczono dno wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Wolica Kolonia - Lute w msc. Wolica Kolonia (0,520 km)
- zabezpieczono dno wąwozu lessowego w miejscowości Wierzchowiska Drugie (0,700 km)
- zmodernizowano drogę gminną w msc. Wierzchowiska Pierwsze (Dąbrowa) (0,500km)
- zmodernizowano drogę leśną Brzeziny - Stojeszyn (1,240km)
- zmodernizowano drogę leśną Stojeszyn - Świnki (1,200km)
Rok 2013
- wyremontowano drogę gminną w msc. Wolica Pierwsza (0,798km)
- zabezpieczono wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej w msc. Dąbie (0,300km)
- zabezpieczono wąwóz lessowy w msc. Wierzchowiska Pierwsze (Racki Dół) (0,528km)
- wybudowano chodnik przy drodze wojewódzkiej w msc. Brzeziny (0,942 km)
- zabezpieczono wąwóz lessowy w Wierzchowiskach Pierwszych (do  M. Kuźnickiego)(0,330 km)
- zmodernizowano drogę gminną Wierzchowiska Pierwsze ? Majdan Obleszcze (Madejówka) ? 0,500 km
- przebudowano drogę powiatową Wierzchowiska - Piłatka w msc. Węgliska (0,720km)
Rok 2014
- wybudowano chodnik w msc. Lute (1,700km)
- zmodernizowano drogę gminną w msc. Dąbie (0,461km)
- wybudowano drogę gminną Wierzchowiska Pierwsze- Wolica Pierwsza (0,564 km)
- zmodernizowano drogę gminną w msc. Majdan (Kornelówka) - 0,426 km
- zabezpieczono wąwóz lessowy w Wierzchowiskach Pierwszych (w kierunku Andrzejowa) - 0,380km
- odbudowano drogę dojazdową w Bilsku - 0,385 km
- zmodernizowano drogę gminną Wierzchowiska Pierwsze ? Majdan Obleszcze (Madejówka) - 0,500km
- wyremontowano nawierzchnię drogi powiatowej Modliborzyce-Błażek w msc. Wierzchowiska Pierwsze - 0,700 km
- wyremontowano nawierzchnię drogi powiatowej Zarajec-Stojeszyn w msc. Felinów - 0,700km
Podsumowanie :
Poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg gminnych i powiatowych - 19,136 km
Budowa chodników - 2,642 km 
Zakup kruszywa na utwardzenie dróg -5 300,00 ton
II. PLACÓWKI OŚWIATOWE
- wykonano termomodernizację budynku szkoły oraz remont wewnątrz w Wierzchowiskach Drugich
- wybudowano plac zabaw przy przedszkolu w Modliborzycach
- wykonano termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Modliborzycach
- dokonano remontu sali gimnastycznej wraz z zapleczem na potrzeby klubów sportowych w Modliborzycach
- rozpoczęto przebudowę boiska wielofunkcyjnego wraz z budową bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Modliborzycach
III. BUDYNKI I MIEJSCA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
- wykonano termomodernizację budynku SPZOZ w Wierzchowiskach Drugich
- wykonano termomodernizację budynku SPZOZ w Modliborzycach
- zagospodarowano teren przy SPZOZ w Modliborzycach
- rozpoczęto prace budowlane związane z rewitalizacją skweru Jana Pawła II
IV. JEDNOSTKI OSP
- wyremontowano strażnicę OSP w Dąbiu i wybudowano plac zabaw
- wyremontowano budynek OSP w Stojeszynie Pierwszym
- wyremontowano i zaadaptowano budynek OSP w Wolicy Drugiej
- przebudowano budynek OSP na potrzeby Centrum Kultury w Wierzchowiskach Pierwszych, wyremontowano garaż, zagospodarowano teren wokół budynku oraz zakupiono wyposażenie do kuchni, sali głównej, świetlicy GOK 
- wyremontowano remizę wiejską w Antolinie
- wyremontowano strażnicę OSP w Modliborzycach
- zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostek z Wierzchowisk Pierwszych, Modliborzyc i Stojeszyna
- rozpoczęto remont remizy wiejskiej w Zarajcu
- zagospodarowano źródliska oraz dokonano zabezpieczenia ściany wypływowej źródeł w Dąbiu
V. KANALIZACJA
- Wybudowano 404 przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Modliborzyce.
- podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowościach Stojeszyn Pierwszy i Stojeszyn Drugi (realizacja w 2015 roku) w ilości 75 szt.
 
VI. OŚWIETLENIE
- wykonano oświetlenie w Zarajcu, Dąbiu, Majdanie, Brzezinach
VII. W TRAKCIE KADENCJI
- co rocznie organizowano festyn gminny z okazji Święta Jagód
- gmina otrzymała certyfikat od Związku Nauczycielstwa Polskiego ?Samorząd Przyjazny Oświacie i jej pracownikom?
- gmina otrzymała certyfikat jakości Eurorenoma i certyfikat Euro-Gmina za realizację projektów unijnych
- wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną wydano album -Na rozstaju dróg?
- wspólnie z GOK zrealizowano projekt -Zakup wyposażenia do pracowni reportażu filmowego-
- wykonano pomnik upamiętnienia ofiar pacyfikacji wsi Kalenne
- miejscowość Modliborzyce uzyskała prawa miejskie
- złożono wniosek na budowę kolektorów słonecznych (614 gospodarstw domowych), obecnie gmina oczekuje na środki finansowe
- wspólnie z Województwem Lubelskim Gmina realizuje projekt pn. -Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja III-.  W ramach realizacji projektu 90 osób z terenu gminy otrzyma bezpłatnie zestawy komputerowe wraz z dostępem do Internetu