Informacje ogólne dotyczące Klubu Seniora w Modliborzycach.

 

KLUB SENIORA

"Czyń to, co możesz,
za pomocą tego, co masz,
tam, gdzie jesteś"

Theodore Roosevelt

Seniorzy to nadal pełnoprawna grupa społeczna, której potrzeby nie zawsze są dostrzegane. Wśród mieszkańców naszej gminy znajduje się wiele osób w starszym wieku. Młodzi usamodzielniają się, wyjeżdżają, a ich rodzice czy też dziadkowie często pozostają zdani na siebie. A przecież osoba samotna, nieczynna zawodowo i nieaktywna społecznie szybciej się starzeje i zamyka się w sobie. Problem ludzi starszych został zauważony przez władze gminy w Modliborzycach. Wychodząc naprzeciw aktywizacji społecznej osobom "złotego wieku" we wrześniu 2008 roku powstał Klub Seniora. Seniorów w ich działaniu organizacyjnie i prawnie wspierają władze Gminy za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej, pomagając w pozyskaniu środków finansowych na działalność Klubu. Spotkania członków Klubu odbywają się raz w miesiącu i cieszą się dużym zainteresowaniem. Seniorzy pełni dobrego humoru i chęci działania z dużym zaangażowanie włączyli się w działalność społeczną współorganizując wycieczki i ciekawe spotkania.

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów w 2009 roku pojechali na pielgrzymki i wycieczki m.in. do Lichenia, Radecznicy, Częstochowy i Łańcuta. Ciekawym wydarzeniem w działalności Klubu był wyjazd na jarmark w Łążku Garncarskim. Seniorzy mogli nie tylko zobaczyć prezentację wyrobów regionalnych jak: garnki, saganki, dzbanki, makatki, serwetki czy też plecionki, ale także przypomnieć sobie ich produkcję. Przy wspólnej biesiadzie oglądali także pokazy sprawnościowe. Wśród wielu imprez zorganizowane zostało pod koniec wakacji spotkanie pokoleń - Klubowicze przygotowali swoim wnukom grilla a dzieci spędzające wakacje w bibliotece wykonały sałatki owocowe. W bardzo miłej atmosferze uczyli młode pokolenie robienia czapek z sitowia oraz śpiewania piosenek i przyśpiewek ludowych. Właśnie wtedy odkryte zostały talenty muzyczne naszych Pań i w krótkim czasie powstał zespół śpiewaczy.

Miesiąc później podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Seniora w Potoku Wielkim zespół zaprezentował montaż muzyczno-słowny. Patronat honorowy nad obchodami Dnia Seniora objął Wojewoda Lubelski - Genowefa Tokarska i Marszałek Województwa Lubelskiego - Krzysztof Grabczuk. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji seniorów w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Potoku Stanach, koncelebrowaną przez pięciu księży. Po zakończonej eucharystii uczestnicy spotkania udali się do Lokalnego Centrum Kultury. W imieniu organizatorów gości powitał wójt Gminy w Potoku Wielkim - Jerzy Pietrzyk. W obchodach Dnia Seniora uczestniczyło 160 osób, wśród zaproszeni goście byli: Jan Łopata - Poseł na Sejm RP, Natalia Skipietrow i Aneta Ganeczko - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Małgorzata Frant- Błażucka - przedstawiciel Wojewody Lubelskiego, Leszek Gorgol - przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego, Anna Bekier - przedstawiciel ROPS w Lublinie, Grzegorz Grządziel - Konsultant Wojewódzki PPWOW, Piotr Góra - Wicestarosta Powiatu Janowskiego, Anna Śmit - Dyrektor PCPR w Janowie Lubelskim, kierownicy OPS oraz Seniorzy. W miłej atmosferze uczestnicy spotkania biesiadowali, a Kluby Seniora z Modliborzyc, Otrocza i Potoka Wielkiego zaprezentowały swoje osiągnięcia. Uroczystość uświetniła swym występem młodzież z Zespołu Szkół w Potoku Stanach. Wspólnie biesiada, śpiew i wspomnienia połączyły Seniorów z okolicznych gmin. Jak to zwykle bywa przy takich spotkaniach rozpoznali swoich kolegów z lat szkolnych. Podczas spotkania przedstawiciele Klubów Seniora i kierownicy OPOS z rąk przedstawicieli władz wojewódzkich otrzymali podziękowania za swoją działalność. Obecność tak wielu znamienitych gości ukazuje jak ważne miejsce w społeczeństwie zajmują Seniorzy. Zadowoleni i uśmiechnięci członkowie naszego Klubu powrócili do swoich domów.

1. "Podziękowanie za dotychczasową działalność na rzecz integracji i wspomagania środowiska seniorów" dla członków Klubu Seniora w Modliborzycach na ręce Stanisławy Kapusta wręcza Leszek Gorgol - przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego i Grzegorz Grządziel - konsultant wojewódzki PPWOW.

2. "Podziękowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej za dotychczasową działalność na rzecz integracji i wspomagania środowiska seniorów" z rąk Jana Łopaty - posła na Sejm RP i Grzegorza Grządziela - Konsultant Wojewódzki PPWOW otrzymała Bożena Skowrońska - kierownik OPS

Osoby należące do Klubu Seniora w tym roku uczestniczyli również w spotkaniach modlitewnych w plenerze. W maju - przy kapliczce w Stojeszynie brali udział w majówce, gdzie razem z kapelami wspólnie śpiewali pieśni Maryjne. Natomiast w październiku nasi seniorzy wraz z młodzieżą wyjechali na spotkanie modlitewne do Kruczka na "Leśną Drogę Krzyżową".

Osoby "złotego wieku" w 2009 roku mile spędzali czas zarówno we własnym gronie jak i podczas spotkań integracyjnych z młodzieżą. Z przyjemnością powracają wspomnieniami do ostatniego listopadowego spotkania andrzejkowego, gdzie aktywnie włączyła się młodzież działająca w bibliotecznym kółku teatralnym pokazując wróżby i bardzo ładny montaż słowno-muzyczny. Nasi Seniorzy mają jeszcze wiele ciekawych pomysłów, wykazują ogromną aktywność i co z pewnością ma pozytywny wpływ na poczucie własnej wartości i chęć do życia - Seniorzy poczuli się potrzebni.

Opracowała- Urszula Bzdyra

Bożena Skowrońska