LEŚNA DROGA Krzyżowa członków Klubu Seniora w Modliborzycach

 

  W październikowe popołudnie członkowie Klubu Seniora wraz z młodzieżą udali się do Kruczka - miejsca, które szczególnym sentymentem darzą mieszkańcy Ziemi Janowskiej. Duży podziw wzbudziła w nich niewielka kapliczka, w której umieszczony jest ołtarz z obrazem i figurką św. Antoniego. Bardzo podobał się także stojący przed kapliczką polowy ołtarz zrobiony z pnia topoli. Obok niego ciekawa ambona wykonana w pniu drzewa, oraz amfiteatralnie ustawione na wzgórzu ławki. Wszyscy uczestnicy spotkania kroczyli leśną Drogą Krzyżową, której stacje nawiązują do martyrologii narodu polskiego. Oprawcy Chrystusa mieli mundury wojskowe jakie nosili ci z którymi walczyli polscy żołnierze podczas II wojny światowej. Piękna rzeźbionych stacji nie da się opisać - to trzeba zobaczyć. W tym szczególnym miejscu w zadumie i skupieniu Seniorzy oddali się wspólnej modlitwie. Na spotkaniu modlitewnym w plenerze, które poprowadziła p. Mirosława Rogoża, śpiewano także pieśni, odmawiano Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz inne modlitwy. Był to czas modlitwy, wspomnień i refleksji. Ubogaceni duchowo Seniorzy, przeżyli nadzwyczaj udane spotkanie, które zorganizowała p. Bożena Skowrońska - kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. W spotkaniu uczestniczyli także: p. Irena Kędzierska sekretarz gminy i p. Piotr Rogoża Przewodniczący Rady Gminy w Modliborzycach.
       Uczestnicy spotkania zapoznali się także z historią Kruczka, którego geneza tonie w głębi historii. Brak jakichkolwiek źródeł pisanych uniemożliwia jednoznaczne ustalenie daty jego powstania. Według pięknej, lecz mało prawdopodobnej legendy, tutaj właśnie przebywał wędrujący po polskiej ziemi św. Antoni, a spod kamienia na którym odpoczywał, wytrysnęło źródełko. Do dzisiaj sączy się z niego woda, a miejscowa ludność przypisuje jej własności lecznicze. Jest to jednak tylko legenda. Bardziej prawdopodobny jest przekaz ustny, według którego w 1773 roku, wkrótce po tragedii narodowej, jaką był I rozbiór Polski, postawiono tutaj krzyż, a następnie kapliczkę. Kruczek położony przy dawnym trakcie łączącym Lubelszczyznę z Zasaniem podczas powstań narodowych w XIX wieku, był punktem kontaktowym kurierów, przerzutu broni i amunicji oraz żywności z Galicji do Kongresówki. Tutaj w okresie I wojny światowej poległo wielu żołnierzy różnych nacji oraz wielu partyzantów z lat 40 i 50 XX wieku. W okresie okupacji hitlerowskiej Kruczek był jednym z punktów zbornych partyzantów NSZ i AK. Przy kapliczce spotykali się partyzanci NOW-AK "Ojca Jana", biorąc udział w odprawianych tam mszach. W Kruczku wybudowano kilka kapliczek, obecna liczy ponad 50 lat. Wiosną 1981 roku społeczeństwo Janowa wyremontowało kapliczkę, a 13 czerwca w dzień św. Antoniego kilka tysięcy osób uczestniczyło w procesji. Obecnie istnieje zwyczaj odprawiania w Wielki Poniedziałek Mszy Świętej w Kruczku dla mieszkańców Janowa Lubelskiego. W kapliczce wyłożona jest księga, w której wpisała się także nasza grupa modlitewna. Na uwagę zasługuje duża ilość wpisów dokonanych przez obcokrajowców, co nasuwa wniosek, że miejsce to znane jest poza granicami Polski. To śródleśne uroczysko jakim jest Kruczek - to ślady historii, patriotyzmu, wiary i walki. Znajdująca się tam kapliczka stoi zawsze otworem. Seniorzy oraz młodzież przeżyli w Kruczku wiele wzruszeń. Zadowoleni i radośni wrócili do swoich domów zachowując przeżyte chwile nie tylko w pamięci ale i w sercu.

Urszula Bzdyra