W bieżącym roku Gmina rozpocznie termomodernizację 3 obiektów użyteczności publicznej. Będą to:

1. Budynek Zespołu Szkół w Modliborzycach
2. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modliborzycach
3. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzchowiskach Drugich


Przetarg nieograniczony ogłoszony był oddzielnie na każde zadanie. Zainteresowanie wykonawców było duże.
Na zadanie dotyczące ocieplenia budynku szkoły w Modliborzycach wpłynęło 14 ofert. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma „ATOS” Sp. z o.o., Gromada 165, 23-400 Biłgoraj, na kwotę 1 361 703,26 zł brutto.
Na ocieplenie budynku SP ZOZ w Modliborzycach wpłynęło 7 ofert. Najkorzystniejszą ofertę przedstawił Zakład Handlowo-Usługowy Kazimierz Szewczyk, Jeżowe 382 A, 37-430 Jeżowe, na kwotę 307 755,64 zł brutto.
Na ocieplenie budynku SP ZOZ w Wierzchowiskach Drugich wpłynęło 11 ofert. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma SASS Zakład Remontowo-Budowlany Produkcyjno – Handlowo – Usługowy Ryszard Sass, ul. 3-go Maja 51/75, 23-400 Biłgoraj, na kwotę 156 728,02 zł brutto.

Umowy z wykonawcami zostały podpisane w drugiej połowie czerwca. Termin wykonania zadań:

1. Budynek Zespołu Szkół w Modliborzycach – 31 maj 2013 r.
2. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modliborzycach – 30 kwiecień 2013 r.
3. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzchowiskach Drugich – 28 luty 2013 r.


W wymienionych wyżej budynkach w ramach przetargu oprócz ocieplenia ścian będzie także wykonana modernizacja centralnego ogrzewania. Dodatkowo na budynku Ośrodka Zdrowia w Modliborzycach zostanie wykonane nowe pokrycie dachowe.
Środki finansowe na realizację tych inwestycji pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach realizacji Systemu Zielonych Inwestycji GIS (Green Investment Scheme).

INWESTYCJE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW NFOŚIGW

Zakończono inwestycje termomodernizacji na budynkach użyteczności publicznej tj. budynku Zespołu Szkół w Modliborzycach, Ośrodku Zdrowia w Modliborzycach oraz
w Wierzchowiskach Drugich. Łączna kwota kosztów realizacji inwestycji wyniosła – 1 931 376,92 zł. Inwestycje realizowane były przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) – Green Investment Scheme. Otrzymano dotacje w kwocie - 725 900,00 zł, stanowiącą 48,81% kosztów kwalifikowanych oraz pożyczkę w wysokości – 686 816,00 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy Modliborzyce.