Wykaz radnych oraz komisji VI kadencji 2010-2014


    Chorębała Waldemar, Dąbie
    Drzazga Zdzisław, Modliborzyce
    Gębala Adam, Wierzchowiska Pierwsze
    Jaszyna Stanisław, Wolica Druga
    Kamiński Franciszek, Węgliska
    Machulak Andrzej, Słupie
    Miś Krzysztof, Zarajec
    Nosal Sławomir, Stojeszyn Pierwszy
    Ożóg Krzysztof, Wierzchowiska Pierwsze
    Pelc Agnieszka, Majdan
    Posłuszny Marek, Kolonia Zamek
    Rogoża Piotr, Modliborzyce - przewodniczący rady
    Wieleba Mariusz, Modliborzyce - viceprzewodniczący
     Wielgus Józef, Wierzchowiska Drugie
    Zgórka Stanisław, Brzeziny - viceprzewodniczący

Komisja Rolnictwa, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy Modliborzyce

    Ożóg Krzysztof - Przewodniczący
    Wielgus Józef Z-ca przewodniczącego
    Posłuszny Marek
    Nosal Sławomir
    Miś Krzysztof
    Gębala Adam
    Chorębała Waldemar

Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Gminy Modliborzyc

    Nosal Sławomir - Przewodniczący
    Machulak Andrzej Z-ca przewodniczącego
    Zgórka Stanisław
    Jaszyna Stanisław
    Wielgus Józef
    Gębala Adam
    Wieleba Mariusz
    Kamiński Franciszek
    Ożóg Krzysztof

Komisja Zdrowia, Oświaty i Kultury Rady Gminy Modliborzyce

    Wieleba Mariusz - Przewodniczący
     Drzazga Zdzisław Z-ca przewodniczącego
    Pelc Agnieszka
    Zgórka Stanisław
    Kamiński Franciszek
    Jaszyna Stanisław
    Chorębała Waldemar

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Modliborzyce

    Machulak Andrzej Przewodniczący
    Posłuszny Marek Z-ca przewodniczącego  
    Pelc Agnieszka
    Miś Krzysztof
    Drzazga Zdzisław