Wykaz radnych oraz komisji VIII kadencji 2018 – 2024


1. Adam Kapusta (Modliborzyce) – przewodniczący rady
2. Tęcza Danuta (Modliborzyce)
3. Wieleba Mariusz (Modliborzyce)
4. Szumliński Krzysztof (Lute)
5. Parcheta Zbigniew (Słupie)
6. Skupiński Marcin (Wolica Kolonia)
7. Bryk Marta (Zarajec)
8. Woźniak Jolanta (Majdan)
9. Drzymała Piotr (Wolica Druga)
10. Piotrowska Maria (Stojeszyn Drugi)
11. Kucia Marian (Stojeszyn Pierwszy)
12. Wieleba Wiesław (Antolin)
13. Widz Roman (Wierzchowiska Pierwsze)
14. Kuźnicki Michał (Wierzchowiska Pierwsze) - wiceprzewodniczący
15. Żołynia Rafał (Wierzchowiska Pierwsze) - wiceprzewodniczący

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Modliborzycach


1. Piotrowska Maria - przewodnicząca
2. Wieleba Wiesław – zastępca przewodniczącego
3. Drzymała Piotr
4. Tęcza Danuta
5. Widz Roman

Komisja Zdrowia, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Modliborzycach


1. Kuźnicki Michał – przewodniczący
2. Piotrowska Maria – zastępca przewodniczącego
3. Bryk Marta
4. Szumliński Krzysztof
5. Wieleba Mariusz
6. Woźniak Jolanta
7. Żołynia Rafał


Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Modliborzycach


1. Tęcza Danuta – przewodnicząca
2. Parcheta Zbigniew – zastępca przewodniczącego
3. Widz Roman

Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Modliborzycach


1. Bryk Marta – przewodniczący
2. Wieleba Wiesław – zastępca przewodniczącego
3. Kucia Marian
4. Skupiński Marcin
5. Woźniak Jolanta
6. Szumliński Krzysztof


Komisja Rolnictwa, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Modliborzycach


1. Parcheta Zbigniew – przewodniczący
2. Skupiński Marcin – zastępca przewodniczącego
3. Drzymała Piotr
4. Kuźnicki Michał
5. Kucia Marian
6. Wieleba Mariusz
7. Żołynia Rafał