Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020