Zarządzenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017