Program współpracy Gminy Modliborzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

 

Uchwała o przyjęciu programu współpracy.pdf

Program współpracy Gminy Modliborzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.pdf