Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Modliborzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Zarządzenie o konsultacjach.pdf
Formularz zgłaszania uwag.pdf
Uchwała Program współpracy na rok 2016.pdf
Projekt programu współpracy na rok 2016.pdf