Program współpracy Gminy Modliborzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy.pdf
Program współpracy Gminy Modliborzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.pdf