INFORMACJA

Informujemy, że postępowania o udzielanie zamówień publicznych ogłaszane od dnia 01.01.2023 r. prowadzone są na Platformie e-Zamówienia pod adresem ezamowienia.gov.pl.

Wszelkie informacje dotyczące zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Modliborzycach dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Aktualności – Przetargi.