Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją polegającą na : Wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Antolin, Pasieka. Węgliska, Wierzchowiska Pierwsze i Wierzchowiska Drugie, gm. Modliborzyce

Ogłoszenie przetargu (plik w formacie .doc)

SIWZ pełnienie funkcji inspektora nadzoru (plik w formacie .doc)

Załączniki do SIWZ (plik w formacie .doc)

Dokumentacja projektowa i STWiOR

Antolin, Pasieka, Węgliska (plik w formacie zip)

Wierzchwiska Pierwsze (plik w formacie zip)

Wierzchowiska Drugie (plik w formacie zip)