Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem na potrzeby klubów sportowych z gminy Modliborzyce

Treść zawiadomienia o wyborze oferty.pdf