GOPS

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MODLIBORZYCACH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MODLIBORZYCACH.

Debiut w biznezie

Zapraszamy do udziału w projekcie DEBIUT W BIZNESIE realizowany z Funduszy Społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości.

Letnie kino

"Biblioteka u Kazimierza" w Modliborzycach rozszerza swoją działalność. Oprócz tradycyjnych zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży w lipcu zaprasza także na seanse filmowe dla dorosłych. Pierwszy seans w "Letnim Kino w Bibliotece" odbędzie się w środę 12 lipca o 16.00.

Inspekcja weterynaryjna

Główny Lekarz Weterynarii przypomina o bezwzględnym zakazie przywożenia do Unii Europejskiej produktów pochodzenia zwierzęcego. Przywożona żywność zawierająca te produkty może zawierać patogeny powodujące choroby zakaźne zwierząt, w tym afrykański pomór świń.

Biblioteka u Kazimierza zaprasza na Wakacje w Bibliotece pod hasłem "MY SIĘ LATEM NIE NUDZIMY POŚRÓD KSIĄŻEK SIĘ BAWIMY"

LGR

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie nr: 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017 w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność” objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

KRUS

Szanowni Rolnicy, Drogie Dzieci!
Lato to organizacyjne bardzo trudny czas dla rolników i ich rodzin. Gorączka sianokosów, żniw, zbiorów owoców i zabiegów pielęgnacyjnych, dodatkowo w warunkach wysokich temperatur, sprzyja wypadkom podczas wykonywanej pracy. Ponadto dzieci przebywające na wakacjach pozostawione bez należytego nadzoru na terenie gospodarstwa narażone są na wiele zagrożeń.

UM

Rada Miejska w Modliborzycach udzieliła burmistrzowi Witoldowi Kowalikowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Podczas głosowania, które odbyło się na sesji we wtorek 27 czerwca, za uchwałą w tej sprawie było 13 radnych, a 1 był przeciw.Plan dochodów na 2016 rok został wykonany w 99,97%, a wydatków - w 93,02%.

Lekarz weterynarii

W związku ze stwierdzeniem kolejnych ognisk pomoru afrykańskiego świń w województwie lubelskim, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Janowie Lubelskim zwraca się do hodowców świń o nie lekceważenie zagrożenia oraz przypomina o obowiązku bioasekuracji w gospodarstwach.

Policja logo

Na pochwałę zasługuje uczciwość jednej z mieszkanek Janowa Lubelskiego, która znalezione pieniądze przyniosła do janowskiej komendy. Właściciel zguby proszony jest o kontakt z Policją.

Policja logo

Zbliża się okres wakacyjny a wraz z nim zagrożenia związane z różnymi środkami odurzającymi. Niestety, co roku w tym czasie odnotowuje się przypadki zatruć wśród młodzieży tzw. dopalaczami.

FIL