Młodzieżowa Rada Miejska w Modliborzycach włącza się w akcję "Bohateron. Włącz historię".

Akcja polega na wysyłaniu kartki do żyjących uczestników Powstania Warszawskiego. Gotowe kartki są do wzięcia i wypełnienia w Bibliotece u Kazimierza w Modliborzycach. Akcja ta „edukuje społeczeństwo, pokazując wydarzenia z przeszłości przez pryzmat tysięcy indywidualnych historii. Nie oceniamy. Mówimy o emocjach, które towarzyszyły ludziom żyjącym w tamtych czasach i ich spojrzeniu na świat.” Szczegóły akcji na stronie https://bohateron.pl/

Zapraszamy do udziału w konkursie, którego organizatorem jest Młodzieżowa Rada Miejska w Modliborzycach.

Młodzieżowa Rada Miejska w Modliborzycach zakończyła pierwszy rok pracy. Na sesji, która odbyła się 20 czerwca 2017r podsumowaliśmy nasze działania.

Od czerwca 2016 roku w naszej gminie działa Młodzieżowa Rada Miejska. Po roku działalności, jako jej przedstawiciele, możemy pochwalić się pierwszymi małymi sukcesami.

30 listopada 2016 roku w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej im. K. Zielińskiego w Modliborzycach odbyło się drugie posiedzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach.

Wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach.

Zarządzenie nr 2/2016 Gminnej Komisji Wyborczej w Modliborzycach w sprawie odwołania składów osobowych Szkolnych Komisji Wyborczych w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Modliborzycach z dnia 03 czerwca 2016 roku o skreśleniu z listy kandydatów na radnych w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Modliborzycach z dnia 01 czerwca 2016 roku o zarejestrowanym kandydacie na radnego w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach.

Zarządzenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie zatwierdzenia składów osobowych Szkolnych Komisji Wyborczych w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach, zarządzonych na dzień 6 czerwca 2016 roku.