W ramach projektu "Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym" Działanie 1.2, Priorytet I, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pilotaż Model Lokalnej Współpracy w dniach 12 - 14 czerwca 2014 r. w Zakopanem odbyły się warsztaty szkoleniowe pn. "Likwidacja barier organizacyjnych utrudniających rewitalizację CIS/KIS". Warsztaty skierowane były do grupy 15 pracowników socjalnych oraz 15 urzędników zatrudnionych w administracji publicznej z terenu powiatu janowskiego zainteresowanych współpracą partnerską w ramach MLW

GALERIA