W ramach projektu "Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym" Działanie 1.2, Priorytet I, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Pilotaż Model Lokalnej Współpracy w dniach 25-26 czerwca 2014 r. w Kazimierzu Dolnym odbyły się warsztaty szkoleniowe pn. ?Wprowadzenie do wdrożenia modelu lokalnej współpracy?. Warsztaty skierowane były do grupy 5 urzędników zatrudnionych w administracji publicznej oraz 7 członków/przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu janowskiego zainteresowanych współpracą partnerską w ramach MLW.

GALERIA

W dniu 19 sierpnia 2014 roku w Modliborzycach odbyła się konferencja podsumowująca realizację Pilotażu Modelu Lokalnej Współpracy. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych gminy oraz powiatu, instytucji pomocy społecznej i integracji społecznej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, animatorzy, liderzy społeczni oraz osoby zainteresowane współpracą i partnerskimi działaniami.  

W ramach projektu "Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym" Działanie 1.2, Priorytet I, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pilotaż Model Lokalnej Współpracy w dniach 12 - 14 czerwca 2014 r. w Zakopanem odbyły się warsztaty szkoleniowe pn. "Likwidacja barier organizacyjnych utrudniających rewitalizację CIS/KIS". Warsztaty skierowane były do grupy 15 pracowników socjalnych oraz 15 urzędników zatrudnionych w administracji publicznej z terenu powiatu janowskiego zainteresowanych współpracą partnerską w ramach MLW

GALERIA

Ulotka.pdfPlakat.pdf
Prezentacja MLW.ppt

 

Treść listu.pdf
Deklaracja przystąpienia do MLW.pdf