Plan postępowań o udzielenie zamówień rok 2022 _wersja 4 z dnia 11.10.2022 r.

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Modliborzyce w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Modliborzyce”

Podkategorie